1920x700-konkurs-maly

Mamy dla Was konkurs pn. „Hasło na 2016 r. dla Parku Wodnego Koszalin”. Konkurs odbywa się na fanpage Parku Wodnego Koszalin na facebook-u.

Co zrobić, aby wygrać?

Należy wpisać propozycję hasła konkursowego w komentarzach pod postem konkursowym na fanpage Parku Wodnego Koszalin na facebook-u.

Jeżeli uczestnik konkursu przedstawi więcej niż jedną propozycję, w takim wypadku pod uwagę będzie brana pierwsza z nich.

Kryteria oceny

Komisja konkursowa oceniać będzie ideę i pomysł na hasło.

Wskazane jest, aby hasło konkursowe było oryginalne i ciekawe a przy tym uwzględniało funkcje, oraz atrakcje jakie ma do zaoferowania Park Wodny min.:

 • System DAISY (Zintegrowany System Dryden Aqua)
 • Sztuczna rzeka
 • Wodospady rurowe
 • Gejzery powietrzne
 • Zjeżdżalnie wodny w tym najdłuższa o nazwie Anaconda mająca 176 metrów długości
 • Strefa SPA (sauna, bicze szkockie, jacuzzi, grota solna, rytuały saunowe)
 • (rekreacja, wypoczynek, uprawianie sportu, promocja zdrowego stylu życia, aktywności i witalności).

Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci karnetu indywidualnego brązowego VIP.
Dwie osoby wyróżnione otrzymają nagrodę w postaci karnetu indywidualnego brązowego Premium.
Wygrywa 1 osoba, której hasło konkursowe zostanie wybrane przez komisję konkursową.
Dwie osoby zostaną wyróżnione, których hasła konkursowe zostaną wybrane przez komisję konkursową.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością prywatną na facebook-u.

Terminy

Propozycje hasła konkursowego należy wpisywać w dniach od 18 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. do godziny 23:59 w komentarzach pod postem konkursowym na fanpage Parku Wodnego Koszalin na facebook-u.


 

Regulamin konkursu na hasło na 2016 rok Parku Wodnego Koszalin

1. Cele konkursu
Wybór hasła na 2016 rok dla Parku Wodnego Koszalin.

2. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie przy ul. Rolnej 14, zwany dalej ZOS.

3. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polski.
Uczestnicy konkursu mogą brać udział w konkursie wyłącznie indywidualnie.
Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie jedną propozycję hasła.
Jeżeli uczestnik konkursu przedstawi więcej niż jedną propozycję, w takim wypadku pod uwagę będzie brana pierwsza z nich.

4. Zgłoszenie do konkursu
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wpisanie w komentarzu hasła konkursowego pod postem konkursowym na fanpage Parku Wodnego Koszalin na facebook-u.
Propozycje hasła konkursowego należy wpisywać w komentarzach pod postem konkursowym na fanpage Parku Wodnego Koszalin na facebook-u.

5. Terminy
Propozycje hasła konkursowego należy wpisywać w dniach od 18 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. do godziny 23:59 .
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 stycznia 2016 r. na fanpage Parku Wodnego Koszalin na facebook-u.

6. Komisja konkursowa
W celu rozstrzygnięcia konkursu Prezes ZOS powołuje komisję w skład której wchodzi:
dwóch pracowników ZOS wyznaczonych przez Prezesa ZOS, oraz Prezes ZOS.
Z posiedzenia komisji oceniającej sporządzony będzie protokół.

7. Kryteria oceny
Komisja konkursowa oceniać będzie ideę i pomysł na hasło. Wskazane jest, aby hasło konkursowe było oryginalne i ciekawe a przy tym uwzględniało funkcje, oraz atrakcje jakie ma do zaoferowania Park Wodny min.:

 • System DAISY (Zintegrowany System Dryden Aqua)
 • Sztuczna rzeka
 • Wodospady rurowe
 • Gejzery powietrzne
 • Zjeżdżalnie wodny w tym najdłuższa o nazwie Anaconda mająca 176 metrów długości
 • Strefa SPA (sauna, bicze szkockie, jacuzzi, grota solna, rytuały saunowe)
 • (rekreacja, wypoczynek, uprawianie sportu, promocja zdrowego stylu życia, aktywności i witalności).

8. Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę Prezesa ZOS w postaci karnetu indywidualnego brązowego VIP.
Dwie osoby wyróżnione otrzymają nagrodę Prezesa ZOS w postaci karnetu indywidualnego brązowego Premium.
Nagroda będzie do odebrania w siedzibie Parku Wodnego po ogłoszeniu wyników..

9. Pozostałe informacje
Osoby zainteresowane konkursem mogą uzyskać informacje dotyczące zasad konkursu pod numerem tel. (94) 721-60-10 Pan Łukasz Drążkiewicz. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.aquapark.koszalin.pl.

10. Postanowienia końcowe
Poprzez akceptację regulaminu konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu konkursu następuje wraz z wpisaniem w komentarzu hasła konkursowego.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

 • nieodpłatnego i stałego korzystania z wybranego przez komisję konkursową (zwycięskiego) hasła konkursowego we wszystkich obszarach działań marketingowych z przeniesieniem na ZOS praw autorskich,
 • administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest ZOS. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres, adres email, nr. telefonów, w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem oraz sprawozdawczością podatkową
  i księgową. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wizerunku oraz danych osobowych tj. imienia i nazwiska zwycięzcy i uczestników konkursu. Uczestnikowi, którego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania i aktualizacji.
 • we wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, – regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o., ul. Rolna 14 w Koszalinie (sekretariat).