Karta abonamentowa

REGULAMIN KART ABONAMENTOWYCH

 1. Wraz z zakupem karty abonamentowej nabywca akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Parku Wodnym Koszalin.
 2. Przy zakupie karty w systemie tworzone jest imienne konto klienta, właściciela karty.
 3. Prawo do skorzystania z karty przysługuje aktualnemu posiadaczowi karty, i uprawnia do zakupu dowolnej liczby biletów indywidualnych i rodzinnych upoważniających do korzystania z basenu sportowego, strefy rekreacji i strefy saun zgodnie z aktualnym cennikiem dla dowolnej liczby osób w ramach aktywnych środków na koncie.
 4. Karta abonamentowa nie uprawnia do zakupu biletów promocyjnych, grupowych, produktów gastronomicznych, masaży i zabiegów w Małym spa, gadżetów, wypożyczenia prześcieradeł, ręczników oraz biletowanych eventów w strefie saun.
 5. Karta abonamentowa nie uprawnia do brania udziału w zajęciach Aqua, Hydrocycling oraz nauki pływania.
 6. Ustala się następujące rodzaje kart

  LP.KOSZT ZAKUPUOKRES WAŻNOŚCIWARTOŚĆ NA KARCIE
  1.100 zł30 dni110 zł
  2.250 zł60 dni285 zł
  3.500 zł90 dni600 zł
  4.750 zł150 dni945 zł
  5.1000 zł210 dni1300 zł
  6.1500 zł270 dni1890 zł

 7. Niewykorzystane środki na karcie przechodzą na kolejny okres dopiero po zasileniu karty środkami pieniężnymi. Zasilenie karty powinno nastąpić nie później, jak 30 dni po zakończonym okresie aktywności wykupionego pakietu.
 8. Karty abonamentowe są doładowywane w kasie Parku Wodnego Koszalin w godzinach pracy Obiektu.
 9. Na wniosek klienta, który jest właścicielem zarejestrowanego konta, a który zagubił lub uszkodził kartę, jest możliwość wydania nowej karty. Wydanie nowej karty powoduje zablokowanie karty wydanej poprzednio, uznanej za zagubioną lub zniszczoną. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 20 zł. Klient przed wydaniem nowej karty musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 10. W celu skorzystania z karty abonamentowej należy okazać ją w kasie Parku Wodnego Koszalin i dokonać wyboru usług. Posiadaczowi karty zostanie wydana odpowiednia liczba bransoletek, a środki/usługi zgromadzone na karcie ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu według obowiązującego cennika.
 11. W przypadku przekroczenia zakupionego czasu pobytu na terenie zakupionej strefy, posiadacz karty zobowiązany jest do dokonania rozliczenia za przekroczony czas w kasie Parku Wodnego Koszalin. W przypadku braku wystarczającej kwoty na koncie karty, posiadacz zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w kasie Parku Wodnego Koszalin za pomocą innej akceptowalnej formy płatności (gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa).
 12. Osoby, które przechodzą ze strefy rekreacyjnej lub basenu sportowego do strefy saun, a nie wykupiły pobytu w strefie saun przy wejściu, wnoszą dopłatę w wysokości 0,70 zł za każdą rozpoczętą minutę. Czasu pobytu w strefie saun nie wlicza się do czasu pobytu w strefie rekreacyjnej lub na basenie sportowym. Jeżeli środki pieniężne na koncie będą niewystarczające, posiadacz karty zobowiązany jest dopłacić kwotę w Kasie Parku Wodnego Koszalin za pomocą innej akceptowalnej formy płatności (gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa).
 13. Osoby, które przechodzą z basenu sportowego do strefy rekreacyjnej, a nie opłaciły korzystania ze strefy rekreacyjnej przy wejściu, wnoszą dopłatę w wysokości 0,50 zł za każdą rozpoczętą minutę. Czas pobytu w strefie rekreacyjnej nie wlicza się do czasu pobytu na basenie sportowym. Jeżeli środki pieniężne na koncie będą niewystarczające, posiadacz karty zobowiązany jest dopłacić kwotę w Kasie Parku Wodnego Koszalin za pomocą innej akceptowalnej formy płatności (gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa).
 14. Karty abonamentowe służą do użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania karty w celach zarobkowych lub za odpłatnością. W przypadku stwierdzenia ich nieuprawnionego odpłatnego udostępniania, Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania karty abonamentowej bez zwrotu środków pieniężnych aktywnych na koncie.
 15. Reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta.