Posiadaczy Kart FitProfit zapraszamy do korzystania z:

  • Basenu sportowego, basenu rekreacyjnego i strefy saun

Czas korzystania z poszczególnych stref w bilecie jednorazowego wejścia wynosi:

  • Basen sportowy i basen rekreacyjny 60 minut
  • Strefa saun 30 minut

Użytkownik karty Fitprofit jednego dnia może pobrać w kasie jeden bilet (basen sportowy lub rekreacyjny 60 minut; strefa saun 30 minut).

Uwaga! Użytkownik, przy każdorazowym skorzystaniu z w/w oferty, jest zobowiązany do okazania w kasie dowodu tożsamości wraz z kartą.