Dla klientów którzy chcą się z nami związać na dłużej przygotowaliśmy atrakcyjny Program lojalnościowy. Co należy zrobić, aby zostać jego uczestnikiem? Wystarczy, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a każda kolejna wizyta w naszym spa przybliży Cię do odebrania 50% rabatu lub gratisowego zabiegu.

 

Regulamin programu:

 1. Program lojalnościowy Małe spa jest organizowany przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie.
 2. Program lojalnościowy Małe spa obowiązuje do 31.12.2024 r.
 3. Karta programu lojalnościowego jest kartą imienną, która służy jako dowód uczestnictwa w programie. Wzór karty określa załącznik nr 1
 4. W ramach programu Uczestnik – klient Małego spa – otrzymuje wpis do karty za każdy zakup usług w Małym spa. Po zebraniu odpowiedniej ilości wpisów klient jest upoważniony do wykorzystania przysługującego mu gratisu lub rabatu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny.
 6. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym momencie zrezygnować.
 7. Wpisy i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami programu.
 8. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia.
 9. Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić kartę konsultacyjną dostępną w recepcji Małego spa. Z chwilą wypełnienia i podpisania karty konsultacyjnej, osoba zainteresowana członkostwem w programie otrzymuje kartę i tym samym, staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego Małego spa.
 10. Karta umożliwia Uczestnikowi realizację jedenastego zabiegu/masażu gratis lub 50% zniżki na w/w w przypadku wykupienia i zrealizowania w określonym przez regulamin czasie zabiegów lub masaży w ilości dziesięciu szt. wg. zasad opisanych poniżej.
 11. Zabiegi realizowane w Małym spa i wprowadzane na kartę Uczestnika są ważne do dnia 31.12.2024 r . Po upływie powyższego terminu, zrealizowane dotychczas zabiegi stracą swoją ważność i zostaną anulowane.
 12. Każdy wpis na karcie lojalnościowej zawiera nazwę zabiegu, czas trwania i podpis terapeuty lub pracownika recepcji. Wpisy są wprowadzane podczas każdego zakupu usługi i wyłącznie po okazanie karty konsultantce/recepcjonistce Małego spa.
 13. Uczestnikowi w ramach Programu Lojalnościowego przysługuje:
  1. w przypadku wcześniejszego wykupienia w okresie ważności karty dziesięciu zabiegów/masaży o tej samej nazwie i czasie trwania jedenasty bezpłatny zabieg/masaż tego samego rodzaju i czasie trwania.
  2. 50% rabatu na jedenasty zabieg/masaż przy realizacji dziesięciu różnych zabiegów/masaży w okresie ważności karty. Klientowi przysługuje rabat na zabieg/masaż, który powtórzył się min. dwa razy z zastrzeżeniem pkt. c
  3. 50% rabatu na jedenasty masaż w przypadku wcześniejszego wykupienia w okresie ważności karty dziesięciu pakietów łączonych takich jak:
   • BOA + masaż bańką chińską
   • BOA + bicze szkockie
   • bicze szkockie + masaż bańką chińską
  4. Klient może skorzystać z 50% rabatu na wybrany przez siebie masaż z poniższej listy:
   • BOA
   • masaż klasyczny
   • masaż relaksacyjny twarzy
   • masaż relaksacyjny ciała
   • masaż relaksacyjny dłoni
   • masaż relaksacyjny stóp
 14. Rabatów i gratisów wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Małe spa.
 15. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. może zablokować konto Uczestnika Programu lojalnościowego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub w ciągu 12 miesięcy nie skorzystał z usług Małego spa.
 16. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia lub zmiany programu w każdej chwili.