Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się wysyłając wiadomość e-mail na adres: magda.klinowska@zos.koszalin.pl; krzysztof.petrycki@zos.koszalin.pl
lub pisemnie na adres: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o., 75-436 Koszalin, Rekreacyjna 14.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji.