SAUNAMISTRZ / SAUNAMISTRZYNI

 

Oferujemy pracę w stabilnym zespole i zatrudnieniu na okres całego roku, z grafikiem uwzględniającym dyspozycyjność. Do wszelkich obowiązków przygotujemy na drodze wewnętrznego szkolenia.

Zakres obowiązków:

  • obsługa klienta w strefie saun;
  • sprzedaż kosmetyków do zastosowania w saunie;
  • edukacja w zakresie kultury i poprawności saunowania;
  • realizacja ceremonii saunowych;
  • współprzygotowanie eventów w strefie.
  •  

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Osoby zainteresowane ofertą mogą przesyłać CV na adres rekrutacja@zos.koszalin.pl z dopiskiem SAUNAMISTRZ / SAUNAMISTRZYNI.

(CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną klauzulę informacyjną)

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

Administrator danych osobowych informuje Panią / Pana, że wyrażona poniżej zgoda może być odwołana.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Rolna 14 danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- okres 1 roku od dnia zakończenia obecnego roku.

……………………………………………………….

Data, Imię i nazwisko

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Rolna 14.

2) Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest adresem email rodo@zos.koszalin.pl oraz w siedzibie Spółki oraz w dziedzinie administratora danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji -okres 1 roku od dnia zakończenia obecnego roku.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

7) podanie danych osobowych w zakresie imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

……………………………………………………….

Data, Imię i nazwisko