HOSTESSA / ANIMATOR CZASU WOLNEGO

 

Od kandydatów oczekujemy:

  • komunikatywności;
  • łatwości nawiązywania kontaktu z dziećmi;
  • otwartości;
  • pomysłowości, kreatywności, dobrej energii;
  • odpowiedzialności oraz zdyscyplinowania;
  • wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:

  • elastyczny grafik pracy;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy;
  • pracę w zespole młodych i ambitnych osób.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Osoby zainteresowane ofertą mogą przesyłać CV na adres danuta.kazmierczak@zos.koszalin.pl z dopiskiem PRACA HOSTESSA / ANIMATOR.

(CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną klauzulę informacyjną)

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

Administrator danych osobowych informuje Panią / Pana, że wyrażona poniżej zgoda może być odwołana.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Rolna 14 danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji -okres 1 roku od dnia zakończenia obecnego roku.

……………………………………………………….

Data, Imię i nazwisko

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Rolna 14.

2) Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem email rodo@zos.koszalin.pl oraz w siedzibie administratora danych osobowych

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań w ramach umowy zlecenia/umowy o dzieło na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z Kodeksem Cywilny (art. 734–751 Kodeksu cywilnego),

4) Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u administratora.

6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .

7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy dziedzinowej wymienionej w pkt. 3 niniejszej informacji zaś ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania zadań przez ZOS Sp. z o.o. w ramach przepisów prawa wynikających z realizacji umowy zlecenia.

 

……………………………………………………….

Data, Imię i nazwisko

 

Klauzula informacyjna