Inspektor ds. obsługi klienta

(strefa SPA i Saunarium)

 

Zakres obowiązków:

 • Organizacja pracy pracowników strefy SPA i Saunarium,
 • Nadzór nad pracą podległego zespołu
 • Odpowiedzialność za wskaźniki i wyniki ekonomiczne SPA,
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi,
 • Kreowanie działań wizerunkowo-promocyjnych SPA,
 • Nadzór nad utrzymaniem wysokiej jakości standardów oraz obsługi Klientów

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Umiejętność strategicznego myślenia,
 • Znajomość trendów w kosmetyce i tematyce SPA,
 • Dobra organizacja czasu pracy,
 • Zaangażowanie, kreatywność,
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Termin, miejsce i rodzaj składanych dokumentów:

CV, list motywacyjnym (CV i LM w jednym pliku pdf) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy rekrutacja@zos.koszalin.pl do dnia 20.10.2018r. r. W temacie e-mail należy wpisać „Inspektor ds. obsługi klienta (strefa SPA)”.

Prosimy o załączenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Zarząd Obiektów Sportowych  Sp. z o.o. w Koszalinie 75-436, ul. Rolna 14, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok.„.

 


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.  z siedzibą w Koszalinie ul. Rolna 14,

2) Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest adresem email rodo@zos.koszalin.pl oraz w siedzibie Spółki  oraz w dziedzinie administratora danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z  art. 221  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji -okres 1 roku od dnia zakończenia obecnego roku  .

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora

7) podanie danych osobowych w zakresie imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.