PRACOWNIK OBSŁUGI

INSTRUKTOR FITNESS / ANIMATOR DZIECIĘCY

 

DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻEĆ BĘDZIE:

  • organizacja i prowadzenie konkursów, zawodów i zabaw dla dzieci

 

Od kandydatów oczekujemy:

  • zaangażowania i chęci do pracy
  • dobrej organizacji pracy i punktualności
  • kreatywności, otwartości, pogodnego charakteru i wysokiej kultury osobistej
  • dyspozycyjności w weekendy
  • doświadczenie w pracy na stanowisku animatora zabaw dziecięcych będzie dodatkowym atutem.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Osoby zainteresowane ofertą  mogą  przesyłać CV na adres rekrutacja@zos.koszalin.pl

(CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną klauzulę informacyjną)

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

Administrator danych osobowych informuje Panią / Pana, że wyrażona poniżej zgoda może być odwołana.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Rolna 14 danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji -okres 1 roku od dnia zakończenia obecnego roku.

                                                                                                              ……………………………………………………….

                                                                                                              Data, Imię i nazwisko

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.  z siedzibą w Koszalinie ul. Rolna 14.

2)      Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem email  rodo@zos.koszalin.pl oraz w siedzibie administratora danych osobowych

3)      Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań w ramach umowy zlecenia/umowy o dzieło  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z Kodeksem Cywilny (art. 734–751 Kodeksu cywilnego),

4)      Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

5)      Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u administratora.

6)      Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .

7)      Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora

8)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy dziedzinowej wymienionej w pkt. 3 niniejszej informacji zaś ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania  zadań przez ZOS Sp. z o.o. w ramach przepisów prawa wynikających z  realizacji umowy zlecenia.

 

……………………………………………………….

                                                                                                              Data, Imię i nazwisko