Aktualności

Jakie korzyści daje Koszalińska Karta Mieszkańca?
Posiadacze karty mogą skorzystać z atrakcyjnego systemu zniżek i ulg. W ramach Koszalińskiej Karty Mieszkańca użytkownicy mogą skorzystać z 10% rabatu na dostęp do basenu sportowego, strefy rekreacji i strefy saun w Parku Wodnym Koszalin. Rabat dotyczy cen cennikowych (bilety wstępu). Szczegółowy katalog zniżek znajduje się na stronie www.kochamkoszalin.pl

Kto może otrzymać kartę?
Do korzystania z programu uprawniona jest każda osoba, która mieszka w Koszalinie oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) Jest zameldowana na pobyt stały na terenie Koszalina;
2) Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Koszalinie lub podatek rolny od osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie;
3) Jest studentem koszalińskiej uczelni wyższej i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina;
4) Jest uczniem koszalińskiej szkoły w wieku od 18 do 26 roku życia i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina;
5) Jest niepełnoletnim dzieckiem własnym lub przysposobionym osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie;
6) Jest niepełnoletnim dzieckiem umieszczonym w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej lub będącym pod opieką prawną osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie.

Jak uzyskać Koszalińską Kartę Mieszkańca?
Wniosek o udział w programie można złożyć od września 2022 w postaci papierowej osobiście w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie lub elektronicznie poprzez stronę internetową www.kochamkoszalin.pl lub aplikację mobilną, po założeniu konta.

KOD QR

Przedsiębiorco, zostań partnerem programu!
Zachęcamy do aktywnego włączenia się w realizację programu. Wspólnie zmieniajmy nasze miasto i twórzmy atrakcyjną przestrzeń dla koszalinian. Aby projekt ten odniósł sukces, nie może zabraknąć w nim również Państwa – koszalińskich przedsiębiorców. Dołączcie do „Kocham Koszalin”, korzystajcie z narzędzi oferowanych przez program i rozwijajcie swój biznes. Aby pozyskać informacje na temat programu oraz nawiązać współpracę w roli partnera „Kocham Koszalin”, prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:

Aleksandra Napieralska, Kamila Brzózka (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00) pod numerem telefonu: 94 316 04 55.

Koszalińska Karta Mieszkańca