Ważne informacje:

– Bilet upoważnia do skorzystania z basenu sportowego i strefy rekreacji.
– Dopłata za przedłużenie czasu / 1 min. 0,50 zł.
– Dopłata za przekroczenie strefy saun / 1 min. 0,70 zł.