Grafik zajętości torów:

 

Baseny rekreacyjne:

 

 

Basen sportowy: