Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. wydzierżawi  powierzchnię na działalność gastronomiczną znajdującą się w Parku Wodnym Koszalin przy ul. Rolna 14.

Całościowa powierzchnia do wydzierżawienia to 393,56 m2, natomiast w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia:

1) restauracja –  201, 49 m2

2) kuchnia – 41,48 m2

3) toalety – 65,77 m2

4) korytarz – 16,28 m2

5) szatnia – 12,58 m2

5) pomieszczenie porządkowe nr 32 – 1,34 m2

6) magazyn – 4,84 m2

7) pomieszczenie socjalne – 12,60 m2

8) pomieszczenie strefa dostaw – 7,90m2

9) chłodnie – 14,82 m2

10) palarnia – 14,46 m2

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Jackiem Sinkiewiczem – kierownikiem obiektu pod nr. tel. 502 590 458